Freym embed xidməti

Parametrlər :

 • sender - sizin şirkət və ya müəssisənin adı
 • lang - freymin və xəbərlərin dili: az, en, ru (susma: az)
 • background - freymin arxa fon rəngi (susma: ffffff, ağ rəng)
 • hover - freymdə seçili olan xəbərin fon rəngi (susma: fbfbf8)
 • count -  freymdə dərc olunacaq xəbər sayı (susma: 10, max: 15)
 • length – freymdə dərc olunacaq xəbərin məzmunun uzunluğu (susma: 200, min: 20, max: 300)
 • view - dərc olunacaq xəbərlərin düzülüş forması, v = vertical, h = horizontal (susma: h)
 • keyword - açar sözlər, max 3 açar söz, hər açar söz min 3, max 10 uzunluqda
  • Açar sözlər bir birindən (,) vergül ilə ayrılacaq;    
  • Açar sözün qarşısında (-) mənfi işarəsi qoyularsa həmin açar söz mövcud olan xəbər dərc olunmayacaq;    
  • Açar sözün qarşısında (:) qoşa nöqtə varsa bu açar söz mövcud olan xəbərlər mütləq dərc olunacaq;
  • Açar sözün qarşısında heç bir işarə olmadıqda (-) və (:) işarəli açar sözlərinin şərtləri ödənildikdən sonra bu tip sözlərin xəbərdə mövcudluğu yoxlanılır
  • Açar söz (,), (-), (:), hərf və rəqəmlərdən ibarət olmalıdır. 

Frame nümunələri : 

Açar sözlər : sərəncam, fərman

<iframe frameborder="1" height="400" width="400" src="http://topnews.az/frame/?sender=topnews.az&lang=az&background=ffffff&hover=DDDDDD&count=4&length=200&format=1&view=h&keywords=fərman,sərəncam" ></iframe>

Açar sözlər : avtomobil, Bakı

<iframe frameborder="1" height="400" width="400" src="http://topnews.az/frame/?sender=topnews.az&lang=az&background=ffffff&hover=DEE2E1&count=3&length=200&view=h&keywords=-kriminal,baki,:avtomobil" ></iframe>

Açar sözlər : temperatur

<iframe frameborder="1" height="400" width="400" src="http://topnews.az/frame/?sender=topnews.az&lang=az&background=ffffff&hover=DEE2E1&count=4&length=200&format=1&view=v&keywords=hava,:temperatur" ></iframe>

Açar sözlər : Qarabağ

<iframe frameborder="1" height="400" width="400" src="http://topnews.az/frame/?sender=topnews.az&lang=az&keywords=:qarabağ" ></iframe>

Açar sözlər : əyləncə

<iframe frameborder="1" height="400" width="400" src="http://topnews.az/frame/?sender=topnews.az&lang=az&background=C9E4C9&hover=D4F1D5&count=3&length=100&format=1&view=h&keywords=:əyləncə" ></iframe>

Açar sözlər : Баку

<iframe frameborder="1" height="400" width="400" src="http://topnews.az/frame/?sender=topnews.az&lang=ru&background=F18186&hover=ED9EA2&count=3&length=300&view=v&keywords=:Баку" ></iframe>

Açar sözlər : apple, samsung, nokia

<iframe frameborder="1" height="400" width="400" src="http://topnews.az/frame/?sender=topnews.az&lang=en&background=B4B4B4&count=3&length=200&view=h&keywords=apple,samsung,nokia" ></iframe>

Açar sözlər : facebook

<iframe frameborder="1" height="400" width="400" src="http://topnews.az/frame/?keywords=facebook" ></iframe>