Təhsil

Azərbaycan gəncliyi kimi lider görür?

Altay CƏFƏROV Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  seçildiyi ilk illərdən başlayaraq İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin milli dövlət quruculuğu siyasətini uğurla ...